ด่วน! บริษัท ต้องการช่างปูหินที่ฝีมือดีชำนาญงาน มีความรับผิดชอบ ตรงเวลา จำนวนมากเพื่อมาร่วมงาน. ติดต่อสมัครโดยตรงที่บริษัท ติดต่อคุณนงค์คาร 02-5788060-1