ด่วน! บริษัท ต้องการช่างปูหินที่ฝีมือดีชำนาญงาน มีความรับผิดชอบ ตรงเวลา จำนวนมากเพื่อมาร่วมงาน. ติดต่อสมัครโดยตรงที่บริษัท ติดต่อคุณนงค์คาร 02-5788060-1

Our story so far.

StarDecor_profile_950

Star Decor & Design

บริษัท สตาร์เดคอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด​ เป็นบริษัทรับเหมางานหินแกรนิตและหินธรรมชาติทุกชนิด ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในผลงานที่มีคุณภาพชั้นนำแห่งหนึ่ง ของอุตสาหกรรมงานหินในประเทศไทย และประสบความสำเร็จมากกว่า 10 ปี

บริษัทฯ ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจในความเชี่ยวชาญ ของการบริหารจัดการและการเลือกใช้เทคโนโลยีระดับสูง ในการสร้างงานที่มีมาตรฐาน และตรงต่อเวลา บริษัทฯ ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาความสามารถในการผลิตงานที่มีคุณภาพ เสริมสร้างความเข็มแข็งทางการเงินเพื่อเพิ่มศักยภาพของบริษัทฯให้มั่นคงอย่างยั่งยืน